MENU CLOSE

Noderīgi resursi

Noderīgi resursi:

Saite:

MK 281 noteikumi

www.likumi.lv/doc.php?id=246998

Valsts Zemes Dienests. Sadarbības līgumi.

www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/geodezistiem/

Rīgas Domes Pilsētas Attīstības Departaments.

www.rdpad.lv

Latvijas Mērnieku Biedrība.

www.lmb.lv

Mērnieks.lv

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija.

www.mernieks.lv

www.lkga.lv