MENU CLOSE

Vēsture

SIA GEO Development kopš 2007.gada sniedz pakalpojumus mērniecības un projektēšanas jomā, saistītus ar zemes topogrāfisko uzmērīšanu, inženierkomunikāciju uzmērīšanu, kadastrālo uzmērīšanu, zemes virszemes plānu attēlošanu, ĢIS izstrādes darbos, aerofotogrāfēšanā, lāzerskanēšanā, kā arī konsultatīvus pakalpojumus, saistītus arnekustamā īapšuma dokumentāciju no idejas līdz projekta izstrādei.

Šajos gados esam strauji auguši un izveidojuši sertificētu mērnieku komandu, kurai ir ilggadēja pieredze mērniecības jomā.

Piedāvājam plašu mērniecības pakalpojumu klāstu, kā arī nestandarta risinājumus un individuālu pieeju katra klienta prasībām. Sadarbībā ar klientu galvenais uzsvars tiek likts uz pakalpojuma kvalitāti, tāpēc vienmēr garantējam veikto darbu precizitāti un rezultāta atbilstību klienta vēlmēm.

SIA GEO Development ir:

  • Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedrs;

  • Būvkomersanta reģistrā reģistrēts ar nr. 10158-R:

SIA GEO Development darbinieki ir kompetenti savā specialitātē, viņiem ir augsta pienākumu sajūta pret veikto darbu. Brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodu, kas ļauj tiem kontaktēties arī ar ārzemju viesiem un sadarbības partneriem. Visiem darbiniekiem ir augstākā bakalaura vai maģistra izglītība specialitātē, kas iegūta Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē vai Latvijas Lauksaimniecības universitātē.