Tiltu / Inženierbūvju 3D uzmērīšana

Projektējot jaunu vai restaurējot jau esošu tiltu vai inženierbūvi ir nepieciešama kontrukciju un savienojumu mezglu detāla un ļoti precīza informācija par tā izmēriem, formu, garumu, platumu, atrašanās vietu u.c. Veicot precīzos 3D uzmērīšanas darbus ir iespējams novērtēt tiltu un inženierbūvju raksturlielumus, iespējams noteikt nobīdes pret projektu vai vertikalitātes, horizontlitātes parametrus.

Dati sniedz projektētājam skaidru sapratni par inženierbūves parametriem, un tos izmanto būtisku lēmumu pieņemšanai, veicot projektēšanu vai rekonstrukciju.