Fotogrammetrija / Aerofotografēšana

Ar fotogrammetrisko metodi ir iespējams dokumentēt esošas būves, ēkas, pieminekļus, kā arī modelēt zemes virsmu, iegūt datus apjomu aprēķiniem.

To izmanto sekojošās nozarēs:

Zemes resursu karjeru izstrādes posmu un apjomu dokumentācijai

Metodi lieto, lai precīzi aprēķinātu izstrādāto karjeru apjomus kādā konkrētā periodā, kā arī dokumentētu objekta stāvokli konkrētā dienā.

Arhitektūras un dabas pieminekļu dokumentācijai

Metodi plaši izmanto arhitektūras joma, dokumentējot jaunizbūvētos vai pirmsrekonstrukcijas vēsturiskos objektus - ēkas, būves, pieminekļus u.c.

Plaša apjoma plānošanā un fotofiksācijā

Papildus citiem mērniecības darbiem (topogrāfiskais plāns, lāzerskenēšana) sertificēts mērnieks var sagatavot augstas izšķirtspējas orthofoto karti, kuru lieto projektējot, piemēram, autoceļus, dzelzceļus un cita veida infrastruktūru. Tas palīdz ātrāk, efektīvāk pieņemt nozīmīgus lēmumus plānošanā un atvieglo projektēšanas procesu.