Izpildmērījums būves nodošanai ekspluatācijā

Izpildmērijums ir sertificēta mērnieka veikti mērniecības darbi, kā rezultātā tiek izstrādāts plāns, kas atspoguļo un/vai apliecina jaunizbūvēto būvju, ēku, inženierkomunikāciju izbūvi. Rezultātā tiek izstrādāta dokumentācija, kuru atbildīgās institūcijas,piemēram, būvvalde vai būvuzraugs uzskata par apliecinājuma dokumentāciju par veiktajiem būvniecības darbiem, to precizitāti un atbilstību būvniecības iecerei.

Izpildmērijumi nepieciešami būves, ēkas, inženierkomunikācijas, teritorijas labiekārtojuma nodošanai ekspluatācijā un būvniecības starpposmu pieņemšanā.

Dzīvojamo ēku nododot ekspluatācijā, sertificēta mērnieka izpildmērijuma plāns ir obligāts!